Usługi projektowe

USŁUGI PROJEKTOWE

W chwili zakupu usługi projektowej pobieramy kaucję w wysokości 1500 zł – w zależności od wybranego rodzaju projektu, w chwili realizacji zamówienia tj. przy zakupie towaru, zwracamy:

1200 zł w przypadku zakupu usługi E-Projekt,
900 zł w przypadku zakupu Projekt Comfort,
600 zł w przypadku zakupu Projekt Premium.

Projekty:

E-Projekt – koszt całkowity: 300 zł (Przy zakupie towaru zwracamy 1200 zł)

E-projekt to usługa realizowana bez wizyty projektanta na terenie inwestycji. Wykonanie koncepcji aranżacji terenu odbywa się zdalnie i jest możliwe po dostarczeniu przez Inwestora kompletu materiałów, tj.: aktualnych i zwymiarowanych planów zagospodarowania terenu (w skali 1:200, 1:250 lub 1:500), aktualnych rzutów parteru budynku (w skali 1:100 lub 1:50), dodatkowych szkiców poglądowych oraz zdjęć z terenu inwestycji. Materiały powinny być dostarczone drogą elektroniczną lub za pośrednictwem Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zamówienia projektu.

Konsultacje z Projektantem odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

Koncepcja układu nawierzchni przekazana Inwestorowi zawiera: rzuty 2D inwestycji wykonane grafiką w kolorze, zdjęcia inspiracji oraz zwymiarowany rzut/detale dla wykonawcy.

Projekt Komfort – koszt całkowity: 600 zł (Przy zakupie towaru zwracamy 900 zł)

Projekt Comfort to usługa obejmująca wizytę projektanta na terenie inwestycji. Podczas wizyty Projektant dokonuje pomiaru, a także ustaleń z Inwestorem. Termin wizyty jest ustalany wspólnie z Inwestorem, po otrzymaniu zlecenia projektowego. Projektant pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem.

Kolejne konsultacje z Projektantem odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną.

Koncepcja układu nawierzchni przekazana Inwestorowi zawiera: rzuty 2D inwestycji wykonane grafiką w kolorze, zdjęcia inspiracji oraz zwymiarowany rzut/detale dla wykonawcy.

Projekt Premium – koszt całkowity: 900 zł (Przy zakupie towaru zwracamy 600 zł)

Projekt Premium to usługa obejmująca wizytę projektanta na terenie inwestycji. Podczas wizyty Projektant dokonuje pomiaru, a także ustaleń z Inwestorem. Termin wizyty jest ustalany wspólnie z Inwestorem, po otrzymaniu zlecenia projektowego. Projektant pracuje również z wykorzystaniem takich dokumentów, jak: plan zagospodarowania terenu, rzut budowlany obiektu oraz projekt kolorystyki elewacji lub zdjęcie jej wzoru, dlatego warto zgromadzić je w jednym miejscu przed spotkaniem.

Kolejne konsultacje z Projektantem odbywają się drogą telefoniczną elektroniczną.

Koncepcja układu nawierzchni przekazana Inwestorowi zawiera rzuty 2D inwestycji wykonane grafiką w kolorze, zwymiarowany rzut/detale dla wykonawcy oraz wizualizację 3D tarasu lub innego wybranego elementu architektury ogrodowej znajdującego się na posesji.

Dla wszystkich rodzajów projektów minimalny metraż  projektowanej powierzchni utwardzonej to 100 m2. Koncepcja opiera się na nawierzchniach szlachetnych z linii produktowych Decco, Impressio, Ceramic, Completto i Patio. Czas oczekiwania na koncepcję projektową wynosi od 2 do 5 tygodni (w zależności od sytuacji związanej z natężeniem prac; w sezonie letnim czas ten może ulec wydłużeniu). O terminie realizacji projektu indywidualnie informuje Inwestora projektant.

Przykładowe projekty

Projekt nr 1

Pobierz projekt

 

Projekt nr 2

Pobierz projekt